PL ZSISiU

NAUCZANIE ZDALNE

Z dniem 19.10.2020r. w naszej szkole kształcenie odbywać się będzie w sposób hybrydowy. Wyłączenie dotyczy klasy 4 i 3 technikum, które są w każdym tygodniu w szkole. Obowiązuje plan zamieszczony w dzienniku lekcyjnym. Lekcje odbywają się w rzeczywistym czasie - dotychczasowy układ przerw. Klasy, które przychodzą do szkoły w tygodniu 19-23.10 to: 1F; 1S; 1MF; 2dF; 2eF; 2fMS; 2T; 3 TUF; 3 T; 4T. Pozostałe klasy pracują w godzinach wynikających z planu lekcji w domu. W module "zadania domowe" będzie umieszczony zakres z danego przedmiotu. Praca odbywać się z wykorzystaniem "classroom". Zajęcia praktyczne u pracodawców i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowane są w dotychczasowej formie.

REGULAMIN GOOGLE GSuiT / CLASSROOM