PL ZSISiU

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


* Dostawa wyposażenia fotowoltaicznego do pracowni systemów energetyki odnawialnej i instalacji sanitarnych w ZSIŚiU w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II"

* Dostawa wyposażenia do dwóch pracowni w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”

* Dostawa wyposażenia do dwóch pracowni w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”

* Dostawa wyposażenia do trzech pracowni w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”

* Dostawa wyposażenia do dwóch pracowni w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” - postępowanie zakończone.

* Dostawa wyposażenia do czterech pracowni w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” - postępowanie zakończone.

* Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych do pięciu pracowni w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”

* Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień w 2019 roku

* Dostawa wyposażenia do czterech pracowni w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”- postępowanie zakończone.

* Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych do pięciu pracowni w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” - postępowanie zakończone.

* Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień w 2018 roku

Utworzono 22 października 2019r.

* Dostawa wyposażenia fotowoltaicznego do pracowni systemów energetyki odnawialnej i instalacji sanitarnych w ZSIŚiU w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II"

* ZSIŚiU.261.15.2019.DB - Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro

* JEDZ (ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ) przygotowany został z wykorzystaniem elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ (eESPD) (zarówno w formacie html – do zaimportowania w serwisie eESPD, a także w formacie pdf – poglądowo). Instrukcja wypełnienia JEDZ znajduje się na stronie internetowej www.uzp.gov.pl zakładka E-Zamówienia/JEDZ.

* W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu ePUAP oraz poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">zsisiu@elblag.eu.

*Identyfikator postępowania wygenerowany przez miniPortal: f01d5de0-1896-4022-9634-bc079ba7e806 Numer ogłoszenia TED: 2019/S 204-496131 Klucz publiczny potrzebny do zaszyfrowania oferty - w plikach do pobrania.

*Pliki do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu – zamieszczono 22.10.2019 r.(pdf) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zamieszczono 22.10.2019 r.(doc) Załącznik Nr 1a do SIWZ - Wycena dostawy - Część 1 – zamieszczono 22.10.2019 r.(doc) Załącznik Nr 1a do SIWZ - Wycena dostawy - Część 2 – zamieszczono 22.10.2019 r.(doc) Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór umowy - Część 1 – zamieszczono 22.10.2019 r. (doc) Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór umowy - Część 2 – zamieszczono 22.10.2019 r. (doc) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – zamieszczono 22.10.2019 r. (zip) Klucz publiczny – zamieszczono 22.10.2019 r. (asc) (plik z kluczem skompresowany w formacie*.zip należy rozpakować) INFORMACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP - ZAMIESZCZONO DNIA 22.11.2019R (pdf) Informacja o unieważnieniu postępowania dotyczy części 2 – zamieszczono 04.12.2019r. (PDF) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy części 1 - zamieszczono 20.04.2020 r. (PDF) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zamieszczono 13.05.2020r.(pdf)


Następna strona ...