PL ZSISiU
 • ERASMUS+ - POBIERZ

 • HISZPAŃSKI STAŻ ZAWODOWY OKNEM NA ŚWIAT - POBIERZ

 • ESPANA SEVILLA

 • HISZPAŃSKA PRAKTYKA DOŚWIADCZENIEM NA PRZYSZŁOŚĆ

 • LEONARDO DA VINCI. "Mobilni we wspólnej Europie" projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"

 • COMENIUS. SAVE - NOT WASTE. Wielostronny Partnerski Projekt Szkół w realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius

 • KAPITAŁ LUDZKI. Projekt "Nauczyciel w szkole przyszłości" współfinanoswany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • ŻYJ FINANSOWO. "Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym". Projekt skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, a w naszej szkole udział biorą: klasa III a fryzjer oraz klasa III TUSO.

 • INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ: "O tym nie można zapomnieć... spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów". Ogólnopolski Projekt Edukacyjny.

 • TWOJE DANE, TWOJA SPRAWA (GIODO)

 • ZWOLNIENI Z TEORII - POBIERZ