OLIMPIADA JĘZYKÓW OBCYCH

OLIMPIADA OGÓLNOPOLSKA Z JEZYKÓW NOWOZYTNYCH: ANGIELKSIEGO I NIEMIECKIEGO

W dniach 21 i 22 października 2020r. uczniowie naszej szkoły mierzyli się z zadaniami Oimpiady Ogólnoposliej Multitest Olimpus. Olimpus