logo zsisiu biale  zawody

ZAWÓD: TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI

KWALIFIKACJE:

EE.15. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych

EE.16. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych

1. ZADANIA I CZYNNOŚCI

 • posługuje się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych

 • projektuje, montuje instalacje chłodnicze, klimatyzacyjne

 • sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty robót związanych z montażem urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych

 • przeprowadza regulację urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych

 • ocenia stan techniczny tych urządzeń

2. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

 • montowanie i uruchamianie urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

 • ocenianie stanu technicznego urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

 • obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

 • naprawy oraz modernizacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

 • organizowanie prac związanych z montażem i eksploatacją urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

 • demontaż urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, odzysku i uzdatniania czynników roboczych

3. MOŻLIWOŚCI DALSZEJ ŚCIEŻKI KSZTACENIA

 • kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach technicznych

4. PRACA – AWANS W HIERARCHII ZAWODOWEJ

możliwość zatrudnienia w:

 • zakładach przemysłu produkcji urządzeń chłodnictwa i klimatyzacji

 • w firmach projektujących tego typu urządzenia

 • w przedsiębiorstwach naprawy i eksploatacji instalacji do tych urządzeń