logo zsisiu biale  zawody

ZAWÓD: TECHNIK ENERGETYK (KLASA PATRONACKA ENERGA OPERATOR SA)

pdf19 BROSZURA - KLASA PATRONACKA – KORZYŚCI DLA UCZNIA, SZKOŁY I PRACODAWCY

pdf19 ENERGIA DO NAUKI - ULOTKA EDUKACYJNA

KWALIFIKACJE:

EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

 

1. ZADANIA I CZYNNOŚCI

  • energetyka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłu, obejmuje kwestie dostarczania energii w dwóch postaciach: energii elektrycznej oraz energii cieplnej

  • przedsiębiorstwa z branży energetycznej w Polsce borykają się z deficytem średniej kadry technicznej, brakiem młodych pracowników z wykształceniem niezbędnym do pracy w branży energetycznej, przemysł ten potrzebuje średniej kadry technicznej do pracy m.in. w elektrowniach, ciepłowniach i elektrociepłowniach

2. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

  • wykonywanie konserwacji, przeglądów i napraw instalacji i urządzeń energetycznych

  • wykonywanie pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych

  • nadzorowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach

3. MOŻLIWOŚCI DALSZEJ ŚCIEŻKI KSZTACENIA

  • kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach technicznych

PRACA – AWANS W HIERARCHII ZAWODOWEJ

  • możliwość zatrudnienia w: zakładach wytwarzających konwencjonalnie i niekonwencjonalnie, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną i cieplną (elektrownie, zakłady energetyczne, zakłady ciepłownicze, zakłady wydobywcze i magazynujące paliwa) budownictwie i przemyśle na stanowiskach mistrzów, technologów, energetyków, techników ds. pomiarów, konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego, kierowników ds. gospodarki elektroenergetycznej w średnich i małych przedsiębiorstwach przemysłowych, specjalistów do spraw kontroli technicznej, specjalistów do spraw dystrybucji i serwisu urządzeń elektrycznych

  • prowadzić własną działalność gospodarczą