logo zsisiu biale  zawody

ZAWÓD: TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA / TECHNIK MEBLARSTWA (KLASA PATRONACKA GRUPY MEBLE WÓJCIK)

movie 3    MOJA SZKOŁA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ

pdf19 BROSZURA - KLASA PATRONACKA – KORZYŚCI DLA UCZNIA, SZKOŁY I PRACODAWCY

pdf19 ULOTKA BRANŻOWA - ZDOBĄDŹ ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

KWALIFIKACJE:

AU.15. Wytwarzanie wyrobów stolarskich

AU.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

 

1. ZADANIA I CZYNNOŚCI

 • odpowiada za prawidłowe przygotowanie, przebieg, kierowanie i nadzorowanie procesu technologicznego w zakładach przemysłu drzewnego

 • steruje procesem pozyskiwania oraz konserwacji surowców i materiałów drzewnych przed szkodliwym działaniem czynników biotycznych i atmosferycznych

 • steruje suszeniem tarcicy

 • organizuje i kontroluje prace związane z hydrotermiczną i plastyczną obróbką drewna i tworzyw drzewnych

 • przeprowadza klasyfikację jakościową i wymiarową surowca drzewnego oraz właściwy jego dobór do założonych celów produkcyjnych

 • wykonuje rysunki techniczne i schematy technologiczne, tworzy plany zapotrzebowania w surowce i materiały drzewne

2. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

 • wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych

 • organizowanie i wykonywania prac związanych z naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich

 • programowanie oraz obsługi obrabiarek i urządzeń stosowanych w procesie przetwarzania drewna

 • sporządzanie dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej

 • organizowanie i nadzorowanie procesów produkcyjnych związanych z przetwarzaniem drewna

3. MOŻLIWOŚCI DALSZEJ ŚCIEŻKI KSZTACENIA

 • kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach technicznych

4. PRACA – AWANS W HIERARCHII ZAWODOWEJ

możliwość zatrudnienia w:

 • zakładach przemysłu meblarskiego lub stolarki budowlanej

 • ośrodkach projektowania mebli i marketingu wyrobów z drewna

 • działach techniczno-produkcyjnych

 • biurach projektowych przemysłu drzewnego