logo zsisiu biale  zawody

ZAWÓD: TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (PATRONAT UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE)

pdf19 ULOTKA BRANŻOWA - OFERTA EDUKACYJNA

KWALIFIKACJE:

BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

1. ZADANIA I CZYNNOŚCI

 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to szerokoprofilowy zawód, obejmujący swoim zakresem technologie wykorzystania energii: promieniowania słonecznego, wodnej, wiatrowej, biokomponentów, geotermalnej oraz wodorowej

 • kierunek z przyszłością, ponieważ w Polsce i innych krajach powstaje coraz więcej inwestycji wykorzystujących: kolektory słoneczne, pompy ciepła i inne urządzenia energetyki odnawialnej - intensywny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny

2. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

 • określanie warunków lokalizacji urządzeń do wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej

 • planowanie pracy związanej z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej, doboru urządzeń energetyki odnawialnej

 • organizowanie i nadzorowanie prac związanych z montażem urządzeń stosowanych w systemach energii odnawialnej

 • posługiwanie się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń

 • wykonywanie montażu urządzeń tj. kolektory fototermiczne i fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, małe elektrownie wiatrowe, małe elektrownie wodne

 • eksploatacja i serwis urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej

3. MOŻLIWOŚCI DALSZEJ ŚCIEŻKI KSZTACENIA

 • kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach technicznych

4. PRACA – AWANS W HIERARCHII ZAWODOWEJ

Możliwość zatrudnienia w:

 • firmach zajmujących się projektowaniem i montażem kotłowni ekologicznych

 • przedsiębiorstwach zajmujących się instalacją i produkcją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i innych urządzeń energetyki odnawialnej

 • firmach dystrybucyjnych i doradczych zajmujących się dystrybucją urządzeń OZE, hurtowniach instalacji sanitarnych; centrach ekologicznych systemów grzewczych