logo zsisiu biale  zawody

ZAWÓD: CIEŚLA

KWALIFIKACJA:

BD.11. Wykonywanie robót ciesielskich

1. ZADANIA I CZYNNOŚCI

 • znajomość podstawowych pojęć z zakresu budownictwa

 • rozróżnianie i dobór materiałów pod względem przydatności do robót ciesielskich

 • przygotowywanie i posługiwanie się narzędziami i urządzeniami do robót ciesielskich

 • wykonywanie złącza i połączeń ciesielskich

 • wykonywanie montażu, rozbiórka, konserwacja i renowacja drewnianych elementów budowli

 • wykonywanie prac pomocniczych murarskich i tynkarskich

 • wykonywanie deskowania i rusztowania przy pracach ciesielskich

 • sporządzanie dokumentacji technicznej

 • określanie zasad bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń i stosowanie ich w praktyce

2. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

 • przygotowanie elementów z drewna oraz materiałów drzewnych do montażu

 • wykonywanie konstrukcji drewnianych

 • wykonywanie form i deskowań elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz systemów szalukowych

 • wykonywanie rusztowań drewnianych oraz pomostów roboczych

 • wykonywanie napraw, renowacji i rozbiórki konstrukcji drewnianych

3. MOŻLIWOŚCI DALSZEJ ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

 • kontynuacja nauki od II klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

 • kwalifikacyjne kursy zawodowe

4. PRACA – AWANS W HIERARCHII ZAWODOWEJ

 • małe i średnie firmy budowlane oraz rzemieślnicze zakłady remontowo-budowlane na stanowiskach prac ciesielskich

 • samodzielna działalność gospodarcza

 • praca na rynku zachodnim, gdzie są poszukiwani wykwalifikowani pracownicy