logo zsisiu biale  zawody

ZAWÓD: DEKARZ KLASA PATRONACKA „FAKRO” I PSD

pdf19 BROSZURA -KLASA PATRONACKA – KORZYŚCI DLA UCZNIA, SZKOŁY I PRACODAWCY

KWALIFIKACJA:

BD.08. Wykonywanie robót dekarskich

 

1. ZADANIA I CZYNNOŚCI

 • praca w tym zawodzie dzieli się na dwa wyraźne etapy: pierwszy z nich to praca na ziemi – najczęściej w warsztacie lub obok budynku, drugi – to prace na dachu

 • instalacja urządzeń do odpływu wody, na przykład rynny i rury spustowe, przygotowanie stanowisk do wykonania wszystkich czynności związanych z rusztowaniem i pracach na dachu

 • zapoznanie się z budową dachu oraz dokonanie pomiarów

 • konstruowanie poszycia z różnych rodzajów blach

 • zakładanie poszycia z papy, dachówki, płytek bitumicznych

 • formowanie z blachy rynny i rur spustowych

 • krycie dachów

 • konserwacja i naprawa dachów

 • montaż urządzeń służących do odprowadzania wody z powierzchni dachów

 • wykonanie podkładów pod pokrycia dachowe

 • montaż okien dachowych, wyłazów i świetlików

2. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

 • wykonywanie pokryć dachowych i obróbek dekarskich

 • wykonywanie montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej

 • wykonywanie odwodnień połaci dachowych

 • wykonywanie remontu i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych

3. MOŻLIWOŚCI DALSZEJ ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

 • kontynuacja nauki od II klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

 • kwalifikacyjne kursy zawodowe

4. PRACA - AWANS W HIERARCHII ZAWODOWEJ

 • po przepracowaniu trzech lat na stanowisku dekarza można ukończyć kurs przygotowujący do egzaminu państwowego na mistrza. Zdany egzamin mistrzowski upoważnia do pełnienia funkcji kierowniczych, organizowania prac dekarskich i nadzorowania prac innych

 • praca w zakładach remontowo-budowlanych

 • podjęcie działalności gospodarczej i założenie założenia własnej firmy