logo zsisiu biale  zawody

KLASA WIELOZAWODOWA

Zawody:

murarz-tynkarz, betoniarz- zbrojarz, kamieniarz, kominiarz, zdun, ogrodnik, krawiec, obuwnik, tapicer, kaletnik lub każdy inny w wybranym zakładzie pracy

Uczniowie tej klasy to młodociani pracownicy odbywający praktyczną naukę zawodu na podstawie umowy o pracę z zakładem pracy.

1. ATRYBUTY SZKOŁY

 • kształcenie zawodowe praktyczne u pracodawców

 • kształcenie zawodowe teoretyczne na czterotygodniowych kursach dokształcających organizowanych w każdym zawodzie

 • kształcenie z przedmiotów ogólnych w szkole

2. WYBÓR ZAWODÓW JEST NIEOGRANICZONY

w ramach tych zawodów zdobędziesz KWALIFIKACJE, między innymi:

 • BD.14. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

 • BD.12. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

 • BD.13. Wykonywanie robót kamieniarskich

 • BD.03. Wykonywanie robót kominiarskich

 • BD.15. Wykonywanie robót zduńskich

 • RL.05. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

 • AU.12. Wykonywanie usług krawieckich

 • AU.10. Wytwarzanie obuwia

 • AU.12. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

 • AU.09. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych

... i wiele innych!!!

3. MOŻLIWOŚCI DALSZEJ ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

 • umożliwia kontynuację nauki i uzupełnienie wykształcenia średniego w technikum, liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, a w rezultacie przystąpienie do egzaminu maturalnego i podjęcie studiów

 • daje możliwość zdobycia kolejnych kwalifikacji na dodatkowych kwalifikacyjnych kursach zawodowych

4. PRACA – AWANS W HIERARCHII ZAWODOWEJ

 • małe i średnie firmy w danym zawodzie oraz rzemieślnicze zakłady

 • rynek zachodni, gdzie poszukiwani są wykwalifikowani pracownicy

 • samodzielna działalność gospodarcza