logo zsisiu biale  zawody

ZAWÓD: STOLARZ

KWALIFIKACJA:

AU.15. Wytwarzanie wyrobów stolarskich

1. ZADANIA I CZYNNOŚCI

 • wykonywanie i konserwowanie różnego rodzaju przedmiotów z drewna i materiałów drewnopodobnych, mebli, stolarki budowlanej oraz galanterii z wykorzystaniem narzędzi do ręcznej obróbki drewna a także maszyn i urządzeń do obróbki drewna, w tym obrabiarek sterowanych numerycznie

 • stolarz wykonuje elementy drewniane lub drewnopodobne na podstawie dokumentacji, rysunków technicznych lub własnych projektów. Jego zadaniem jest nie tylko wykonanie drewnianego przedmiotu, ale także dobranie odpowiednich gatunków drewna lub materiałów drewnopodobnych, klejów, lakierów i farb, w zależności od ich właściwości i przeznaczenia

 • stolarz zajmuje się także rekonstrukcją oryginalnych, zabytkowych mebli: odtwarza brakujące elementy, konserwuje i zabezpiecza je przed zniszczeniem

2. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

 • wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych

 • wykonywanie prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie

 • wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich

3. MOŻLIWOŚCI DALSZEJ ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

 • kontynuacja nauki od II klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

 • kwalifikacyjne kursy zawodowe

 • absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii drewna po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji AU.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna oraz uzyskaniu wykształcenia średniego

4. PRACA – AWANS W HIERARCHII ZAWODOWEJ

 • zatrudnienie w przedsiębiorstwach przy produkcji i montażu mebli, stolarki budowlanej, galanterii drzewnej, mebli tapicerowanych, schodów, drzwi, boazerii oraz innych wyrobów z drewna, w zakładach obróbki tartacznej, zakładach produkcji domów z drewna, zakładach produkcji tworzyw drzewnych

 • podjęcie działalności gospodarczej i prowadzenie własnej firmy