logo zsisiu biale  zawody

ZAWÓD: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

KWALIFIKACJE:

BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

1. ZADANIA I CZYNNOŚCI

 • montaż suchej zabudowy obejmuje: wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych oraz wykonanie obudów konstrukcji dachowych

 • montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie przeprowadza konserwację i naprawy powłok malarskich, tapet, posadzek i okładzin

 • dokonuje przedmiary tych robót obliczając zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania

2. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

 • malowanie ścian, sufitów, powierzchni stolarki oraz ślusarki budowlanej

 • wykonywanie elementów wyposażenia i konstrukcji budynku

 • tapetowanie powierzchni ścian

 • wykonywanie podłóg z: drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych

 • wykonywanie posadzek bezspoinowych (jastrychowe) cementowe, lastrykowe, ksylolitowe, estrychgipsowe i z żywic syntetycznych

 • wykonywanie robót remontowych wewnątrz budynku

 • odczytywanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie rodzaju i zakresu prac

 • zabezpieczenie i przygotowanie podłoża oraz dobór odpowiednich materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn w pracach wykończeniowych

3. MOŹLIWOŚCI DALSZEJ ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

 • kontynuacja nauki od II klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

 • kwalifikacyjne kursy zawodowe

 • uzyskanie w możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji BD.21. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego

4. PRACA - AWANS W HIERARCHII ZAWODOWEJ

 • możliwość zatrudnienia w zakładach remontowo-budowlanych

 • zakładach usług budowlanych