logo zsisiu biale  zawody

ZAWÓD: MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

KWALIFIKACJA:

BD. 05.Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

1. ZADANIA I CZYNNOŚCI

  • w trakcie nauki odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: dokumentacja techniczna, sieci komunalne, instalacje sanitarne, zajęcia praktyczne

  • monter sieci i instalacji sanitarnych montuje sieci, instalacje i urządzenia sanitarne tj. zimnej i ciepłej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wentylacyjno-klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych

  • w pracy zawodowej może: montować przewody, armaturę biały montaż w łazienkach i kuchniach, montuje i eksploatuje kotłownie i węzły cieplne, naprawia uszkodzone instalacje i urządzenia, wymienia rury, zbiorniki, wanny, umywalki, grzejniki, piece centralnego ogrzewania, pompy, usuwa przyczyny awarii i niedrożności

2. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

  • wykonywanie instalacji sanitarnych (wodociągowych i ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz gazowych)

  • wykonywanie prac w firmach budowlanych i instalacyjnych, warsztatach rzemieślniczych, remontowo-montażowych, administracjach domów mieszkalnych, wykonywanie prac montażowych i demontażowych oraz eksploatowanie, konserwowanie i remontowanie instalacji sanitarnych

3. MOŻLIWOŚCI DALSZEJ ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

  • kontynuacja nauki od II klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

  • kwalifikacyjne kursy zawodowe

  • możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik inżynierii sanitarnej po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji BD.22. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji oraz uzyskaniu wykształcenia średniego

4. PRACA - AWANS W HIERARCHII ZAWODOWEJ

  • można znaleźć zatrudnienie na stanowisku monter instalacji sanitarnych (wodociągowych i ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz gazowych)