logo zsisiu biale  zawody

100 litrów krwi – na 100 lecie PCK

15 stycznia (wtorek) od 8.00 do 12.00 na terenie naszej szkoły odbędzie się kolejna otwarta akcja honorowego krwiodawstwa i jednocześnie pierwsza akcja w roku szkolnym dla uczczenia 100 lecia PCK.

Jest to nasza akcja dla uczczenia 100. rocznicy PCK – najstarszej polskiej organizacji humanitarnej, będącej częścią składową Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Organizacja ta zajmuje się między innymi udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, promocją pierwszej pomocy i zdrowia, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych imprez masowych oraz propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa.

Kto może oddać krew? KAŻDY, kto:

  • jest zdrowy,
  • ma 18 lat,
  • waży powyżej 50kg,
  • przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem oraz numerem Pesel,
  • wypełni odpowiednią deklarację.

Każda osoba przed oddaniem krwi przechodzi badanie lekarskie.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE: uczniów (pełnoletnich), absolwentów naszej szkoły i inne osoby pełnoletnie do wzięcia udziału w tej szczytnej akcji dla uczczenia 100. rocznicy PCK.

Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi, powinien być: zdrowy, wypoczęty, po spożyciu lekkostrawnego posiłku i wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi. Uczestnicy po oddaniu krwi otrzymują ekwiwalent ubytku energetycznego, tj. 8 tabliczek czekolady i sok. Tego dnia są również zwolnieni z zajęć lekcyjnych i otrzymują pozytywna ocenę z zachowania.

Akcją kieruje p. Jerzy Pędzisz, który jednocześnie przyjmuje zgłoszenia do dnia 15.01.2019 r. (wtorek).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!