logo zsisiu biale  zawody

N A S Z S U K C E S !!! XII

XII – akcji honorowego oddawania krwi w ZSIŚiU 


krew

Pod hasłem roku 2018

Pamięć – kształtuje nasze dziedzictwo 

Znów ponad 14 litrów krwi z ZSIŚiU trafi do potrzebujących !!

Krew to najcenniejszy dar, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Jednocześnie jest dowodem ludzkiej solidarności. Krew to jedyny lek, którego nie można uzyskać syntetycznie.

W Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług odbyła się XII akcja honorowego oddawania krwi. NASZA AKCJA była dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania Niepodległości, poprzez którą zaznaczyliśmy, że „ONI ODDAWALI ŻYCIE ZA OJCZYZNĘ, MY oddajemy krew – Naszej Ojczyźnie”.

33 uczniów oraz kilku absolwentów z entuzjazmem odpowiedziało na tą akcję. Wśród dawców decyzję o honorowym oddawaniu krwi po raz pierwszy podjęło 8 uczniów.                                                     

14.230 ml krwi trafi do potrzebujących.

Ze względu na to, że nie wszystkim chętnym uczniom udało się oddać krew,     w kwietniu (12.04.2018r.) odbędzie się kolejna akcja tego typu.

Dzisiaj DZIĘKUJEMY każdemu, kto dzieli się swoją krwią !      

Jerzy Pędzisz  /prezes HDK „Absolwent” przy ZSIŚiU/